— Miksi Kati Ojaniemi —

Sonja Jokiranta

Yrittäjä / Pientilallinen

"Kati on määrätietoinen toiminnan nainen, jolla on focus kohdallaan ja silti sydän paikallaan. Hän ei ole menettänyt ihmisyyttään lukuisista merkittävistä meriiteistä ja titteleistä huolimatta.

Katin intressit kielivät siitä, että hänellä on tarve ja halu rakentaa yhteiskuntaa ja olla osa sitä tasavertaisena ja inhimillisenä ihmisenä. Myös heikompaa puolustaen ja kaikkien ihmisarvon tunnustaen."

Kalle Lähdesmäki

Kauppaneuvos

"Kati ymmärtää Etelä-Pohjalaisten ihmisten tärkeimmät toimeentulon osa-alueet; yrittäjyyden sekä elintarvikealan.

On ollut mielenkiintoista seurata, miten Kati on noussut Seinäjoen keskeiseksi päättäjäksi muutamassa vuodessa - nuorelle naiselle ei todellakaan helppo tie. Eduskunnan päätöksenteossa tarvitaan tämän tyyppisiä ja näiden asioiden eteen töitä tekeviä henkilöitä."

Tahtonaisen

— TEEMAT —

Kati Ojaniemi eduskuntaan

— Terveys ja Hyvinvointi  —

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustana on toimiva ja saavutettavissa oleva julkinen terveydenhuolto. Julkista terveydenhuoltoa täydentävät yksityiset sekä kolmannen sektorin palvelut. Hoitoketjujen tulee olla saumattomia. Vanhusten ja vammaisten hoito ja asumispalvelut on laitettava kuntoon. Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin ja huolehdittava hoidon tarpeen määrittämisellä siitä, että palveluasumisen yksiköissä ja kotihoidossa on riittävästi henkilöstöä. Omaishoitajien tekemän työn arvostusta tulee lisätä omaishoidon tuen verovapaudella ja tilapäishoitoa tarjoamalla. Terveyden edistämisen tulee olla päätöksentekoa ohjaavana periaatteena. Syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisyyn tulee satsata ja perhetyön keinoin on tuettava perheiden arkea.

— Turvallisuus —


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein tavoite on varmistaa Suomen itsenäisyys ja kansalaisten turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden keskeisimpiä uhkia on syrjäytyminen, johon tulisi puuttua entistä varhaisemmassa vaiheessa. Arjen turvallisuus koostuu useista tekijöistä: ympäristön turvallisuudesta, ruokaturvallisuudesta ja huoltovarmuudesta. Turvallinen ympäristö ja ilmapiiri syntyvät pienistä teoista ja toisista välittämisestä. Yhteiskunnan tulee pitää huolta heikoimmistaan. Yksinäisyyteen on puututtava yhteisöllisyyttä lisäämällä. Kenenkään ei saa kokea turvattomuutta perheessä tai ihmissuhteissa.

— Koulutus ja osaaminen —


Sivistys on ihmisen tärkein pääoma. Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä. Sivistys karttuu koulutuksen ja kasvatuksen ansiosta, alkaen varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta toiselle asteelle ja jatkuen korkeakouluun sekä yliopistokoulutukseen. Mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen kuuluu jokaiselle ja jokainen tarvitsee ammatin. Sivistystasoa nostetaan lisäämällä koulutuksen ja tutkimuksen resursseja sekä noudattamalla elinikäisen oppimisen periaatetta. Koulukuraattoreita, koulupsykologeja ja kouluterveydenhoitajia sekä oppilaanohjaajia tarvitaan lisää. Vain panostamalla osaavan työvoiman koulutukseen, pystymme vastaamaan muuttuviin työelämän tarpeisiin.


— Puhdas kotimainen ruoka sekä maa- ja metsätalous  —

Kotimainen puhdas ruoka ja kannattava maataloustuotanto on turvattava. Keskusta on suomalaisen ruoan, maatalouden sekä metsätalouden ykköspuolue. Paras tapa tukea suomalaista tuottajaa, viljelijää ja maataloutta on suosia kotimaista lähiruokaa. Viljelijän uskoa maatalouden tulevaisuuteen vahvistetaan huolehtimalla siitä, että hän saa riittävän korvauksen työstään. Maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksien turvaamiseksi tarvitaan toimia byrokratian purkamisessa sekä tutkimuksen lisäämistä. Maa- ja metsätalous on tulevaisuudessa keskeisin toimiala ilmastonmuutoksen torjunnassa.