— Kati Ojaniemi —

46 -vuotias

Hallintotieteiden maisteri

Sairaanhoitaja ja hoitotyön opettaja

Tällä hetkellä olen: vs. kunnansihteeri ja koulutoimenjohtaja

Kotikuntani: Seinäjoki

Suomen Keskusta


LUOTTAMUSTEHTÄVIÄ

Seinäjoen kaupunginvaltuutettu

Seinäjoen kaupunki, valtuuston 1. varapuheenjohtaja,

E-P pelastuslaitos, liikelaitoksen johtokunnan pj

Seinäjoen kaupunki, taloustoimikunnan jäsen

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, valtuuston jäsen

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen

Seilab Oy, Hallituksen puheenjohtaja

Seinäjoen Työterveys Oy, hallituksen varapuheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto, hallituksen jäsen

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy, Hallituksen jäsen

Etelä-Pohjanmaa Osuuskauppa Hallintoneuvoston jäsen

Keskustan puoluevaltuuston jäsen

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö, varapuheenjoht.

Keskustan Kihniänkylän paikallisyhdistyksen vpj

Keskustanaisten Peräseinäjoen johtokunnan jäsen

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri hallituksen jäsen

Keskustanaisten Etelä-Pohjanmaan johtokunnan jäsen

AIKAISEMPIA TEHTÄVIÄ


Valtuuston puheenjohtaja, Seinäjoen kaupunki 2013-2017

Taloustoimikunnan puheenjohtaja, Seinäjoen kaupunki 2013-2017

Asuntomessutoimikunnan jäsen, Seinäjoen kaupunki 2013-2016

​Keskustanaisten Etelä-Pohjanmaan piiri, puheenjohtaja 2012-2018

​Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri, varapuheenjohtaja 2012-2018

Suomen Keskustan puoluehallitus, varajäsen              2012-2018

Peräseinäjoen Metsästysseura, johtokunnan jäsen 2009-2017

Seinäjoen Seudun Sydänyhdistys puheenjohtaja 2005-2011


Tahtonaisen

— Ajatuksia —

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen on tärkeä asia terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtäviä. Terveyden edistäminen ja terveysnäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikissa toiminnoissa. Terveyden edistämistyöllä pystytään säästämään esimerkiksi hoitokustannuksissa. Tavoitteena on terveyden edistämisessä kuntalaisten terveyden lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyserojen vähentäminen.

Seinäjoella on saatu erinomaisia tuloksia terveyden edistämistyöllä esimerkiksi lasten lihavuuden ehkäisyssä. Lihavuus laskuun -ohjelman tulokset ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta. Tavoitteena on olla terveyden edistämisen mallikaupunki myös jatkossa ja laajentaa terveyden edistämiseen liittyviä toimia myös muihin kohderyhmiin. Terveyden edistäminen ei ole pelkästään ohjausta, neuvontaa ja terveellistä ruokaa. Terveyden edistäminen on myös esimerkiksi kaavoitukseen liityviä ratkaisuja, pyöräilyväyliä ja liikuntatiloihin panostamista. Se on yhteistyötä eri toimijoiden sekä kuntalaisten kanssa.

Herkkyyttä päätöksentekoon

Yllättävän monen kaupungin/kunnan ongelma ovat tänä päivänä sisäilmanlaatuun liittyvät haasteet. Homekoulut, homepäiväkodit ja huono sisäilmanlaatu. Tutkimuksia ja selvityksiä tehdään ja mitään ei välttämättä löydetä. Silti rakennuksissa voidaan huonosti ja sairastellaan. Vanha rakennuskanta on ehkä se suurin haaste. Vanhan saneeraamisen kustannukset saattavat joissain tilanteissa koitua kalliimmaksi ratkaisuksi, kuin esimerkiksi alun alkaen kalliilta tuntuva päiväkoti-investointi. Omassa kotikaupungissanion pyritty ottamaan nämä asiat huomioon jo tilojen suunnitteluvaiheessa. Vanhat rakennukset on käyty järjestelmällisesti läpi ja monessa kohdin päädytään suunnitteluvaiheen ratkaisuissa uusiin ja suurempiin tiloihin. Onneksi myös lainsäädäntö asettaa tilaratkaisuihin omia vaatimuksiaan. Asuntorakentamisessa Suomen huippua olevan Seinäjoen kaupungin on jo Alvar Aallon suunnitteleman hallintokeskushistoriansa kauttakin oltava edelläkävijä myös julkisessa rakentamisessa.

Uutena ilmiönä on se, että myös uusissa rakennuksissa oireillaan. Erilaiset pintamateriaalit, koneellisen ilmanvaihdon ongelmat tai puutteellinen kiinteistöhuolto voivat aiheuttaa haasteita. Rakentamisen kiireellisyys ja se, ettei huomata toisiinsa voimakkaasti reagoivien materiaalien yhteensopimattomuutta esimerkiksi lattiamaton ja liiman yhdistämisessä, saattaa uudessakin rakennuksessa aiheuttaa oireilua. Onkin tärkeää, että kaupungeissa/kunnissa ei säästötoimin karsita liiaksi esimerkiksi siivouksesta ja kiinteistöhuollosta. Jonkun on tiedettävä missä kunnossa rakennus on, että mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin osataan ryhtyä ajoissa. Työterveyslaitoksen uudet tutkimukset ohjeistavat myös työterveyshuoltoa erikseen. Päänsärky ja silmien kirvely eivät riitä. Oireiluun on kuitenkin suhtauduttava vakavasti. Seinäjoella tilapalveluiden, terveystarkastajan ja kaupungin sisäilmatyöryhmän toimesta asioita lähdetään selvittämään ja ongelmakohdat korjataan.

Kun on omakohtaista kokemusta allergioihin ja astmaan, on jotenkin helpompi ymmärtää ihmisten oireilua ja ongelmia. Vaikka joskus tuntuu siltä, että vältetään varoiksi liikaakin, on ainakin päätöksentekijänä hyvä tiedostaa se, että ongelmat ovat niistä kärsiville todellisia. Pieninkin korjauksin voidaan tilannetta parantaa. Pääasia on, että asiat tiedostetaan ja niihin puututaan.Päätöksentekoonkin tarvitaan tietynlaista herkkyyttä.